Projekt LOGISTYCY NA START dobiegł końca


Od 1 października 2017 do 31 stycznia 2018 – 12 studentów kierunku logistyka I i II stopnia brało udział w projekcie „Logistycy na start” finansowanym przez CEDROB w ramach działania Wspieramy Rozwój. Projekt miał za zadanie ułatwić studentom logistyki wejście na rynek pracy poprzez podniesienie kompetencji w obszarach oczekiwanych przez pracodawców (szczególnie na lokalnym rynku pracy).

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • warsztaty kształtujące kompetencje zawodowe, tj. warsztaty przygotowujące do podjęcia skutecznych działań związanych z motywowaniem, planowaniem, organizacją i zarządzaniem.
 • certyfikowane szkolenia – tzw. „pakiet zawodowy”, dla każdego uczestniczącego

Studenci biorący udział w warsztatach podnieśli kompetencje z zakresu:

 • Zarządzania zespołem
 • Rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • Akademii procesowej Lean Management
 • Ciągłego doskonalenia Daily Process Management

Ponadto studenci mieli możliwość wybrania dowolnego szkolenia podnoszącego ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia kończyły się uzyskaniem certyfikatu. Były to:

 • Lean Warehousing szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem (1 osoba)
 • Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001 (1 osoba)
 • Narzędzia doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA (1 osoba)
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych (4 osoby)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (e-learning) (3 osoby)
 • Zarzadzanie transportem (e-learning) (2 osoby)
 • Wprowadzenie do Lean Management (1 osoba)

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Dzięki takim działaniom KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!