Projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki


W dniu 12.10.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki  (projekt z dnia 11 października 2018 r.). Projekt rozporządzenia dostępny jest pod poniższym linkiem