Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich


Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – doc. dr Małgorzata Babińska,

absolwentka nauk politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W maju 2011 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt.: Stosunki polsko-czeskie i ich wpływ na funkcjonowanie stereotypów narodowych. Przypadek pogranicza kłodzko-orlickiego uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Od 2000 r. związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Początkowo  z Instytutem Pedagogiki, następnie z Instytutem Społeczno-Prawnym, gdzie od 1 października 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora. W latach 2005-2008 była zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora Instytutu Politologii.

W trakcie kilkunastoletniej pracy dydaktycznej odbyła wiele szkoleń i kursów, m.in. w ramach Dydaktyki Szkoły Wyższej oraz w seminariach bolońskich poświęconych wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji. W 1995 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994-1995 uczestniczyła w warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć wg Programu Profilaktyki Uzależnień „Spójrz inaczej”, organizowanych przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i promocji zdrowia w Kielcach, w 1997 roku zrealizowała 140-godzinny kurs: Kształcenie Obywatelskie Szkół Samorządowych, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W 1998 roku brała udział w zajęciach szkoleniowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przygotowujących do prowadzenia zajęć z dziećmi wg programu profilaktyki uzależnień: Rozpoznawanie trudności dzieci, prowadzenie grupy terapeutycznej, organizacja i zasady pracy świetlicy terapeutycznej, organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku. W 1997 roku uczestniczyła w szkoleniu SIERRA (Support for the Implementation of the Europe Agreement and General Technical Assistance). W latach 1997-1999 prowadziła profilaktyczne zajęcia warsztatowe “Mój lepszy świat” na zlecenie Gminy Miasta Sopotu.

Wielokrotnie otrzymywała nagrody Rektora za pracę dydaktyczno-organizacyjną na rzecz Uczelni. Autorka kilkunastu artykułów z zakresu historii stosunków polsko-czeskich, stereotypów narodowych oraz problematyki stosunków europejskich.