Regulamin pomocy materialnej


Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 2 lipca 2019 r.:

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu

Uwaga! Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:

Zarządzenie 26/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Zarządzenie 57/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu