Rekrutacja do Legii Akademickiej


Rozpoczęła się rekrutacja do III edycji projektu „Legia Akademicka”. Jest to program ochotniczego szkolenia wojskowego adresowany do studentów wszystkich lat studiów (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno kobiet, jak i mężczyzn), którzy posiadają obywatelstwo polskie. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów, które będą odbywać się na naszej uczelni. Ich celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, zostanie zobligowany do złożenia wniosku do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

Szkolenie teoretyczne rozpocznie się na początku przyszłego roku kalendarzowego jednak już dziś można składać wnioski o przystąpienie do programu. Wniosek można pobrać ze strony https://legiaakademicka.wp.mil.pl/jak-aplikowac/ lub zgłosić się po niego do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4), do pokoju nr 24. Tam też przyjmowane są wnioski, a informacji o projekcie udziela Aleksandra Furtak (afurtak@pwsz.com.pl, tel. 74 641-92-08).

Ulotka_legia_akademicka_2019_2020