Rekrutacja na studia 2019/2020


Zapraszamy na studia I i II stopnia w PWSZ! Kształcimy praktycznie na atrakcyjnych kierunkach!

OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA w roku akademickim 2019/2020

1 czerwca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia na następujące kierunki i formy studiów:

studia I stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia* – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie);
  specjalizacja: 1. język angielski w biznesie i administracji* 2. język angielski w turystyce*
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)

studia II stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)
* Specjalizacje będą wybierane po pierwszym semestrze studiów.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji na temat naszej oferty rekrutacyjnej, stypendialnej, warunków studiowania oraz infrastruktury uczelni (np. akademik) można znaleźć na stronie „DLA KANDYDATA”:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020:
uchwała nr 15/2019 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w następujących etapach:
1)  01.06.2019 – 31.07.2019
– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie:  www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
2) do 31.07.2019 – składanie przez kandydatów dokumentów:
– wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacji online
dostarczenie wymaganych załączników do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pok. 24)
3) 31.07.2019 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz” (1,5 godzinne warsztaty odbędą się o godz. 11.00 w pracowni „Aquarium” w budynku B)
4) 05.08.2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji


KONTAKT

Działu Nauczania i Spraw Studenckich
(Uwaga, w okresie rekrutacji dział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.)
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
pok. 24 lub pok. 25
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+ 48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 25