Rekrutacja na studia dualne w RONAL POLSKA – informacje


REKRUTACJA DLA STUDENTÓW II ROKU LOGISTYKI NA STUDIA DUALNE W RONAL POLSKA ROZPOCZĘTA!!! JAK APLIKOWAĆ?

W dniu 31.01.2019 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w RONAL POLSKA

Sp. z o.o. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

  • CV,
  • listu przewodniego (z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie RONAL), na adres mailowy przedsiębiorstwa:

jobs.pl@ronalgroup.com

Termin przesyłania dokumentów – do 08.02.2018 r.

Przedsiębiorstwo, poinformuje zainteresowane osoby o rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w siedzibie firmy (miejsce i czas zostaną podane do wiadomości studentów). Zakładamy, że proces rekrutacyjny zakończy się 15.02.2019 r.