REKRUTACJA STUDENTÓW – PROGRAM ERASMUS+


Do 31 października trwa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Program skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów i umożliwia realizację części studiów lub praktyk w jednej z 37 uczelni/instytucji partnerskich w jednym z 17 krajów europejskich. Jest to niepowtarzalna okazja na posmakowanie życia w innym kraju, poznanie nowej kultury i systemu edukacji, zawarcie przyjaźni z osobami z różnych państw, pogłębienie kompetencji językowych oraz podniesienie swojej wartości na rynku pracy. Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+, a studenci niepełnosprawni i/lub znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z budżetu PO WER.

Więcej informacji na stronie:https://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/

Kontakt i przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych:
Dział Nauczania i Spraw Studenckich (pokój 27),
e-mail: jjaskolska@pwsz.com.pl; tstasinski@pwsz.com.pl 
tel.: 74 641 92 05