REKRUTACJA TRWA! STUDIUJ w PWSZ WAŁBRZYCH


Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W roku akademickim 2020/2021 w naszej Uczelni Studenci będą mogli kształcić się w wymiarze studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w formie zajęć stacjonarnych (BEZPŁATNE studia dzienne) lub niestacjonarnych (płatne studia zaoczne).

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)
 • zarządzanie, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (1,5-letnie studia magisterskie) – NABÓR PROWADZONY W REKRUTACJI ZIMOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną – https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

STUDIUJ!!! w PWSZ WAŁBRZYCH