Ruszają kolejne rekrutacje na płatne praktyki zawodowe


UWAGA STUDENCI! Ruszają kolejne rekrutacje do MINISTERIALNEGO PROGRAMU PŁATNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację ogółem 6-miesięcy praktyki zawodowej, przy czym  za 5 miesięcy można otrzymać stypendium w wysokości 2 300 zł za miesiąc (ogółem maksymalnie: 11 500 zł!)

Pozostały wolne miejsca dla studentów następujących kierunków:

I nabór:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne – 1 miejsce
  • Kosmetologia, studia stacjonarne – 4 miejsca

III nabór:

  • Administracja, studia drugiego stopnia, niestacjonarne (II i III semestr studiów) – 2 studentów
  • Kosmetologia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne (II i III rok studiów) – 5 studentów
  • Pedagogika, studia pierwszego stopnia, stacjonarne (wyłącznie specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, II i III rok studiów) – 3 studentów

Warunkiem uczestnictwa studentów ww. kierunków w rekrutacji do Projektu jest zaliczenie co najmniej I roku studiów i zrealizowanie 1 miesiąca praktyki uczelnianej

Wniosek o udział w projekcie (do pobrania ze strony internetowej lub w Biurze Karier) należy złożyć osobiście w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (pokój 27) u mgr Mirosławy Nikodemskiej w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2018 roku, do godz. 15.00. (nabór III) oraz  do 15.11.2018 r. (nabór I)  

Więcej informacji: Biuro Karier PWSZ, pok. 27, tel. 74 641 92 34