SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ STUDIÓW DUALNYCH STUDENTA KIERUNKU LOGISTYKA W NSK STEERING SYSTEMS EUROPE


W dniu 23.01.2019 roku, o godzinie 12:00 w sali Senatu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację studiów dualnych studenta logistyki w firmie NSK Steering Systems Europe. W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Piotr Jurek, Rektor PWSZ AS, dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, mgr Rafał Pszczolarski, kanclerz PWSZ AS.

Stronę NSK Steering Systems Europe reprezentowali:

  • Hiroki Nukui, menedżer administracji,
  • Piotr Sylwestrzak, lider działu logistyki i planowania/koordynator ds. celnych ESBU,
  • Miłosz Cader, specjalista ds. personalnych (HR).

Podczas spotkania, swoimi refleksjami na temat studiów dualnych podzielił się student III roku kierunku logistykaMateusz Jakubczak, który zrealizował w tej formie już dwa semestry (semestr 4 i semestr 5).

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że rozpoczęty rok temu projekt warto kontynuować, ponieważ korzyści z jego realizacji odczuwają wszystkie strony.

Uczelnia, w sposób znaczący pogłębiła współpracę z NSK Steering Systems Europe. Studenci i wykładowcy kierunku logistyka uczestniczyli w organizowanych przez przedsiębiorstwo spotkaniach, m.in. w Forum Logistycznym – 22.05.2018 r.. Przedsiębiorstwo aktywnie włączyło się w proces doskonalenia jakości kształcenia na kierunku (dwie osoby z NSK są Członkami Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ds. logistyki: Hiroki Nukui i Piotr Sylwestrzak).

Władze Uczelni, przedstawiciele NSK, a także sam student podkreślali, że w ich opinii studia dualne są doskonałym sposobem na rozwój zawodowy. Zdaniem Mateusza Jakubczaka, warto zaangażować się w realizację studiów w tej formie. Jest to bowiem szansa na relatywnie szybkie zdobycie cennych na rynku pracy umiejętności.