Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla studentów I roku (obowiązkowe)


Magdalena Manikowska, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza studentów I roku na spotkania informacyjne, które obędą się:

– dla studentów studiów niestacjonarnych w sobotę 8 grudnia 2018 roku w godzinach 9.45 – 10.15 (Auditorium Novum, budynek C),
– dla studentów studiów stacjonarnych w czwartek 13 grudnia 2018 roku w godzinach 9.00 –9.30 (Auditorium Novum, budynek C).

W spotkaniu wezmą udział: dr Małgorzata Babińska oraz członkowie Samorządu Studenckiego