Spotkanie dyrektorów z władzami uczelni


Za nami ostatnie w bieżącym roku akademickim Kolegium Rektorsko-Dyrektorskie podczas którego tradycyjnie najwięcej uwagi poświecono dydaktyce.  Dyskutowano m.in. o efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz wysłuchano sprawozdania cząstkowego z realizacji programu płatnych praktyk zawodowych, które wygłosiła mgr Mirosława Nikodemska, specjalistka ds. praktyk zawodowych. Ponadto omówiono nowości edukacyjne jakie czekają nas w nadchodzącym roku akademickim oraz rozmawiano o nagrodach Santander Universidades, przeznaczonych zarówno dla studentów jak i kadry dydaktycznej. W programie posiedzenia znalazła się również informacja  prof. Piotra Jurka, Rektora PWSZ z udziału w  konferencji programowej Narodowego Kongresu Nuaki pt. „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” (Gdańsk, 26-27.04.2017 r.).