SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE „PROGRAMY INTERREG EUROPA, INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, INTERREG MORZA BAŁTYCKIEGO NA LATA 2021-2027”


15.04.2021 r. dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, uczestniczyła w 3-godzinnym spotkaniu informacyjno-szkoleniowym (online) pt. „Programy Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego a lata 2021-2027”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej. Spotkanie dotyczyło, m.in. zakresów tematycznych programów Interreg, planowanych typów projektów, terminów naborów itp.

Projekty współpracy transnarodowej i międzyregionalnej umożliwiają m.in.:

 • wymianę doświadczeń,
 • transfer wiedzy,
 • tworzenie innowacyjnych narzędzi,
 • rozwiązywanie strategicznych problemów,
 • wdrażanie działań pilotażowych,
 • inicjowanie planowania inwestycji,
 • wypracowanie rozwiązań dla władz i instytucji publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • rozwijanie usług dla społeczeństwa i firm.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej:
 • Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa,
 • Projekt Interreg Europa Środkowa Forget Heritage,
 • Program Interreg Europa,
 • Projekty Interreg Europa E-COOL i POWERTY,
 • Źródła informacji o projektach;
 • Interreg Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:
 • Zakres tematyczny programów i planowane typy projektów,
 • Harmonogram dalszych prac i wydarzeń, terminy pierwszych naborów.