Spotkanie studentów Koła Naukowego Just in Time w RONALU


W dniu 07.01.2019 r. Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” w składzie: Paweł Rakowski, Ewelina Wojak, Jakub Wojnowski, Damian Abramowicz, Bartosz Rydel oraz Patryk Chwedczuk uczestniczyli w kolejnym już spotkaniu z Panem Przemysławem Kubińskim, kierownikiem zarządzania łańcuchem dostaw w RONAL POLSKA Sp. z o.o. Spotkanie dotyczyło szczegółowego omówienia zasad współpracy pomiędzy KNML „Just in Time”, a firmą w zakresie realizacji projektu usprawniającego działania w sferze obsługi i kontroli wózków jezdniowych podnośnikowych. Za tydzień, 13.02.2019 r. studenci logistyki rozpoczną realizację wyznaczonych zadań na hali produkcyjnej. Członkowie KNML „Just in Time” będą m.in.: mapować czynności wykonywane przez operatorów w magazynie, przeprowadzać audyt procesów, dokonywać pomiarów czasów oraz innych istotnych dla sprawności procesów wskaźników. O kolejnych etapach realizacji tego niezwykle ciekawego projektu będziemy informowali na bieżąco.