Spotkanie wigilijne pielęgniarstwa


Przedświąteczny czas to okazja do kameralnych, nieformalnych spotkań studentów i kadry dydaktycznej. Jednym z takich wydarzeń, które w ostatnich dniach odbyły się na naszej uczelni, było spotkanie wigilijne I roku pielęgniarstwa. Zorganizowane z inicjatywy studentów było również przez nich dopracowane w najmniejszym detalu. Nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw, życzeń i dzielenia się opłatkiem. Razem ze studentami do wspólnego stołu zasiadły mgr Barbara Chabab – opiekun roku oraz mgr Małgorzata Kowalik zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.