Stanowisko Prezydium KRePSZ


W odniesieniu do zorganizowanego w listopadzie br. przez Prezydenta Miasta Leszna spotkania Prezydentów miast, w których siedzibę mają Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe publikujemy stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.  Wypracowane zostało w oparciu o uwagi Rektorów uczelni zawodowych oraz Prezydium KRePSZ. Stanowisko to przesyłane zostało również do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina.

Stanowisko KRePSZ