STARTUJE PROJEKT „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA”


Zachęcamy do zapoznania się z działaniami Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany na terenie Dolnego Śląska jest skierowany do pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. Jego założenia opierają się na objęciu wsparciem osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i zwolnione z przyczyn zakładu pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Jedną z form wsparcia w ramach projektu jest możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tysięcy złotych. Do dyspozycji beneficjentów projektu przygotowano również, m.in.: ofertę staży zawodowych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, dodatek relokacyjny.

Szczegółowe informacje: kontakt z pracownikiem WARR SA, p. Anastazją Brudnik (anastazja.brudnik@warr.pl), pod numerem telefonu 887 350 149.

Obrazek ma charakter ozdobny