Staż naukowy w Danii


We wrześniu 2018 r. dr Anna Tutaj przebywała na stażu naukowym w duńskim Border Region Studies, Departament of Political Science and Publik Management Syddansk Uniwersity. Anna Tutaj jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od ponad dwudziestu lat obszar  jej  zainteresowań badawczych to problematyka mniejszości  narodowych, a także ich szkolnictwa oraz historia Dolnego Śląska. Wcześniej już, w latach 2005 – 2007, współpracowała z drezdeńskim Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V.  an der Tchnische Universität Dresden, gdzie również odbyła miesięczny staż naukowy. W latach 2005-2007 Uczestniczyła także w wielonarodowym projekcie badawczym, prowadzonym  pod kierunkiem Prof. Stefana Troebsta z Uniwersytetu w Lipsku, nt. powojennych uchodźców politycznych z Grecji na obszarze Europy Wschodniej. Efektem tej współpracy była publikacja w niemieckim  prestiżowym czasopiśmie naukowym Nordost-Archiv. Podczas pobytu w Danii zaprezentowała złożoną problematykę integracji społecznej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym, poprowadziła dwa wykłady dla międzynarodowych grup studentów z Instytutu Polityki Regionalnej  na Duńskim Uniwersytecie Południowym w Sonderborg,  nt. History and presence of the Polish-German-Czech border.