Studenci BHP III roku z wizytą w EKO-LAB


Zajęcia praktyczne  studentów III-go roku kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w  siedzibie Ośrodka badań i pomiarów jakości ochrony środowiska oraz studiów i szkolenia bhp  „EKO – LAB”  Sp. z o.o.  ul. Beethovena 1 w Wałbrzychu w dniu 08.01.2019 r.

W czasie zajęć studenci zostali zapoznani  z budową, zasadą działania oraz metodami kalibracji mierników do pomiaru hałasu, wibracji, oświetlenia, pyłów, mikroklimatu i czynników chemicznych. Również zaprezentowano studentom pracę specjalistycznych aparatów  do oznaczania metali na stanowiskach pracy, w wodzie i w ściekach oraz aparat do oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki.