Studencka konferencja naukowa


Studenci Koła Naukowego Humanitas, działającego w Instytucie Społeczno-Prawnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, serdecznie zapraszają na konferencję naukową pn. Przemoc w przestrzeni publicznej, która odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. o godz. 10:00 w gmachu uczelni – budynek B, sala 121.

Organizator konferencji: studenci kierunku pedagogika – Koło Naukowe Humanitas.

Opiekun Koła Naukowego Humanitas – dr Anna Tutaj – PWSZ im. AS Wałbrzych

Przewodnicząca Koła Naukowego Humanitas Barbara Rybicka – PWSZ im. AS Wałbrzych

Ramowy program konferencji:

9:30-9:45 – rejestracja uczestników

9:45- 10:00 – otwarcie konferencji – dr Anna Tutaj, PWSZ im. AS Wałbrzych

Ref. Przemoc w przestrzeni publicznej

Sesja I

Moderator – Barbara Rybicka

10:00 – 10:20 mgr Krystian Ulbin, Uniwersytet Ekonomiczny – Wrocław

ref. Dysproporcje w rozwoju województwa dolnośląskiego źródłem negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych

10:20- 10:40 – mgr Maciej Więcek – kierownik I –ego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich – Sąd Rejonowy w Świdnicy

ref. Bezpieczeństwo w pracy kuratora sądowego

10:40 – 11:00 Paweł Kądziołka – Opiekun Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Instruktor Uzależnień, Zespół Pracy Socjalnej ds. Bezdomnych

ref. Przemoc – profil oprawcy, profil ofiary

11:00 – 11:20 dr Antoni Kulpa, PWSZ im. AS Wałbrzych

ref. Obraz siebie u sadystów seksualnych

11:20 – 11:30 – dyskusja

Przerwa kawowa – 11:30 -12:00

Sesja II

Moderator: Aleksandra Sowa – studentka I rokukierunku pedagogika

12:00 – 12:20 Agata Niedźwiecka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ref. Przemoc ekonomiczna

12:20 – 12:40 – Łukasz Kołodziej, Politechnika Wrocławska

ref. Przemoc na drogach

12:40 – 13:00 – Angelika Grzybowska, PWSZ im. AS Wałbrzych

ref. Przemoc w Internecie

13:00 – 13:20 – Barbara Rybicka, Klaudia Ołtarzewska – PWSZ im. AS Wałbrzych

ref. Przemoc w rodzinie

13:40 – 14:00 – Wojciech Tutaj, Wyższa Szkoła Bankowa – Wrocław

ref. Cyberprzemoc

14:00 – 14:20 – dyskusja – moderator: Karolina Borkowska

14:20 – Zakończenie konferencji