STUDIA DUALNE DLA STUDENTÓW I ROKU ARCHITEKTURY WNĘTRZ


Kolejny kierunek studiów, prowadzony w naszej uczelni (po logistyce), oferuje możliwość studiowania w ramach studiów dualnych. Propozycja skierowana jest do wszystkich studentów I roku Architektury wnętrz.

Studia dualne od 3 semestru w roku akademickim 2021/2022 dla studentów wyłonionych podczas rekrutacji realizowane będą według zasady: 2 dni w firmie, 3 dni w uczelni. W ramach zadań wykonywanych w przedsiębiorstwie student zalicza dwa przedmioty (ćwiczenia) oraz praktykę zawodową, a za każdy miesiąc otrzymuje stypendium.

Studia dualne będą realizowane we współpracy z firmą INTERGOL (z siedzibą w Nowej Rudzie), której działalność skupia się wokół reklamy (prasa, bilbordy, Internet) oraz projektowania (renowacja mebli i aranżacja mieszkań).

Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną 15 czerwca o godz. 11.00 w pokoju 307 (bud. A) i prosimy o przyniesienie przykładowych prac (mogą być fotografie).

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje: Dział Praktyk Studenckich i Karier (Biuro Karier), tel. 74 641 92 34