Studia dualne – podpisanie umowy z RONAL POLSKA


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 31.01.2019 r. o godz. 12.00., w Sali Senatu podpisana została umowa w sprawie realizacji studiów dualnych na kierunku logistyka z  przedsiębiorstwem RONAL POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wrocławska 95), z którym od wielu już lat współpracujemy.

Umowę podpisali: dr hab. Piotr Jurek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa, reprezentujący Pana Krzysztofa Brosig, Prezesa Zarządu. Wśród nich byli obecni:

  • – Przemysław Kubiński – kierownik zarządzania łańcuchem dostaw;
  • – Jędrzej Krzystyniak – kierownik HR;
  • – Sylwia Konsewicz – specjalista ds. szkoleń.

Podpisaniu umowy towarzyszyło spotkanie informacyjne ze studentami II roku logistyki (studiów stacjonarnych). Studenci mieli okazję wysłuchania i obejrzenia prezentacji na temat przedsiębiorstwa. Spółkę, w niezwykle ciekawy sposób przedstawił Pan Jędrzej Krzystyniak, wskazując na jej globalny charakter, a także podejmowane działania na rzecz rozwoju pracowników i współpracy firmy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierownik zarządzania łańcuchem dostaw, Pan Przemysław Kubiński podkreślił znaczenie współpracy Uczelni i przedsiębiorstwa, w tym również rozwijanie współpracy poprzez realizację studiów dualnych – co powinno przynieść korzyści wszystkim stronom, a szczególnie studentom. Celem bowiem studiów dualnych jest – rozwinięcie umiejętności studentów do zastosowania teorii w praktyce, w realnych warunkach z wykorzystaniem najnowszych technologii, a także wykształcenie u nich umiejętności adaptacyjnych do zmieniających się warunków.

            O idei studiów dualnych na kierunku logistyka, a także o podstawowych zasadach organizacji tej formy kształcenia opowiedziała studentom dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Program kształcenia studiów dualnych składa się z zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, seminariów) i praktyk studenckich, odbywanych równolegle w Uczelni i Przedsiębiorstwie. Przy tym przyjęto następujący model realizacji programu studiów:

  • – w semestrze 4 – student 1 dzień spędza w przedsiębiorstwie, 4 dni w Uczelni,
  • – w semestrze 5 i 6 – 2 dni w przedsiębiorstwie, 3 dni w Uczelni,
  • – w semestrze 7 – 3 dni w przedsiębiorstwie, 2 dni w Uczelni.

Uczelnia wspólnie z przedsiębiorstwem ustali indywidualny program i plan studiów dla każdego studenta, w którym wskazane zostaną przedmioty (maksymalnie dwa w semestrze), efekty kształcenia oraz formy zaliczenia, które student będzie realizował w firmie.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję zadać pytania swojemu koledze, Mateuszowi Jakubczakowi (studentowi III roku logistyki), który od roku realizuje studia dualne w przedsiębiorstwie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. Długie rozmowy trwały jeszcze w kuluarach, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu studentów nową ofertą edukacyjną.

Zapraszamy wszystkich studentów II roku logistyki (studiów stacjonarnych)
do zapoznania się z informacjami rekrutacyjnymi, podanymi przez
RONAL POLSKA Sp. z o.o.