Podologia


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

W związku ze starzeniem się społeczeństwa podologia niejednokrotnie podejmuje problematykę związaną ze zdrowiem seniorów, stając się tym samym przyszłościową specjalizacją, której zadaniem będzie reakcja na współcześnie rozwijające się choroby cywilizacyjne.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu podologii. Starzenie się społeczeństwa oraz niehigieniczny tryb życia, przyczyniają się do rozwoju takich schorzeń jak cukrzyca czy zaburzenia krążenia, co wiąże się z licznymi dolegliwościami kończyn dolnych. Podolog to zawód przyszłości, a dla pacjentów to profesjonalna pomoc w pielęgnacji, profilaktyce i zapobieganiu chorobom stóp.

Studia podyplomowe w zakresie Podologii skierowane są głównie do:

 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo,
 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadających świadectwo technika usług kosmetycznych,
 • absolwentów innych kierunków szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia posiadających dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie kosmetologii.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Podologii:

 • diagnozuje i rozpoznaje podstawowe zmiany patologiczne na stopach,
 • udziela pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg,
 • dobiera i stosuje specjalistyczne preparaty kosmetyczne i podstawowe środki farmaceutyczne,
 • wykonuje zabiegi korekcyjne i pielęgnacyjne, odciążające szczególnie zagrożone miejsca,
 • przeprowadza wywiad i badania podologiczne, umożliwiające wczesne rozpoznanie zagrożeń,
 • pomaga pacjentowi w ścisłym wykonywaniu zaleceń lekarza, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp,
 • ocenia zmiany patologiczne stóp (zespół stopy cukrzycowej),
 • pobiera materiały do badań mykologicznych,
 • przygotowuje pacjenta do prawidłowej pielęgnacji stóp w warunkach domowych,
 • edukuje diabetyków w dziedzinie pielęgnacji stóp,
 • wykonuje pedicure medyczny.

Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetyczno – podologicznych;
 • gabinetach pedicure,
 • ośrodkach SPA&Wellnes;
 • przychodniach rehabilitacyjnych;
 • gabinetach masażu;
 • ośrodkach oświatowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej;
 • domach opieki dla seniorów i sanatoriach;
 • publicznych i niepublicznych przychodniach specjalistycznych;
 • ośrodkach sportowych i centrach fitness.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 300, w tym 30 godzin praktyki)

Ze względu na różnorodny charakter zabiegów podologicznych od osoby praktykującej ten zawód wymagana jest wiedza z zakresu takich dziedzin, jak m.in.:, diabetologia, dermatologia, chirurgia, ortopedia, opatrywanie ran, techniki zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, wkładki ortopedyczne). Treści programowe studiów podyplomowych obejmują zarówno zagadnienia dotyczące anatomii, fizjologii i patofizjologii stopy, ortopedii, chirurgii i rehabilitacji w podologii, jak i pielęgnacji stopy cukrzycowej, kosmetologii estetycznej, higieny i dietetyki osób ze schorzeniami podologicznymi. Program przewiduje ponadto zagadnienia związane z marketingiem i organizacją gabinetu podologicznego.

Opłata: 2.800 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-53, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: iz@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25