Stypendia dla studentów pielęgniarstwa


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uruchomił program stypendialny dla studentów III roku pielęgniarstwa. Wniosek  o przyznanie stypendium należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 18 października 2019 r. w Sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5, pok. 301, III piętro; poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30).

O stypendium mogą się starać najzdolniejsi studenci, których średnia ocen wynosi co najmniej 4,2. Stypendyści muszą zobowiązać się do podjęcia pracy przez okres przynajmniej trzech lat w jednej z jednostek wskazanych w wykazie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/ oraz w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Stypendia dla studentów pielęgniarstwa_informacja
Stypendia dla studentów pielęgniarstwa_informacja-c.d.
Plakat_Stypendia dla studentów pielęgniarstwa