STYPENDIA POMOSTOWE NABÓR WNIOSKÓW


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pragnie włączyć się w akcję informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania stypendium pomostowego już od I semestru studiów stacjonarnych realizowanych w publicznych uczelniach wyższych.
„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym o stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
* zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
* zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
* mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
* pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

* pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR, lub
* jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub
* jest członkiem rodziny wielodzietnej, lub
* jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub
* ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące XIX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych można odnaleźć na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w roku akademickim 2020/2021 pragnie za pośrednictwem naszej Uczelni przekazać komplet informacji, które w formie plików do pobrania załączamy poniżej:

PLAKAT_stypendium_pomostowe
Program Stypendiów Pomostowych-1
Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych