Stypendia Prezydenta – lista osób zakwalifikowanych


W związku z liczbą wniosków (35) w środę 4 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji powołanej przez Rektora. Zadaniem Komisji było zweryfikowanie złożonych wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Komisja weryfikując wnioski oceniła spełnienie wszystkich kryteriów  wymienionych w Uchwałach: nr XVIII/151/11 z dnia 29 września 2011 r. i XIX/162/11 z dnia 27 października 2011 r. Rady Miasta Wałbrzycha.

Wszystkie warunki wymienione w ww. uchwałach spełniły wnioski następujących studentów:

 • 15930
 • 14530
 • 15816
 • 15267
 • 15093
 • 14548
 • 15095
 • 15925
 • 15725
 • 15720
 • 15750

Wnioski te zostaną przekazane do Urzędu Miasta Wałbrzycha, gdzie będą weryfikowane i zostanie podjęta decyzja o wyborze stypendystów.

Pozostałe, niespełniające tych kryteriów, zostały odrzucone.