Rekrutacja na wyjazdy stypendialne Erasmus+


Trwa uzupełniająca rekrutacja studentów na wyjazdy stypendialne na studia i praktyki zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w pokoju 27 do dnia 13 października 2017.

 

Wyjazd na studia/praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ to:

  • nauka i uzyskanie nowych kompetencji,
  • pogłębienie znajomości języków obcych,
  • poznanie innego systemu edukacji,
  • przygoda i szkoła życia,
  • poznanie innych kultur,
  • nawiązanie znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy a nawet świata,
  • możliwość zwiedzenia innego kraju,
  • podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz szansa na zdobycie unikalnej wiedzy – niemożliwej do uzyskania w innym miejscu.


Dowiedz się więcej!


Zgłoś się!

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 13 października 2017 r. do:
– Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, ul. Zamkowa 4, pok. 27