SUKCES NASZYCH LOGISTYKÓW


W miesięczniku naukowo-technicznym „Transport miejski i regionalny” nr 8/2020 (ISSN 1732-5153) ukazał się recenzowany artykuł dwóch Członków Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” – Bartosza Rydla i Patryka Chwedczuka.

Nasi studenci kierunku logistyka (studia drugiego stopnia) przygotowali artykuł pt. „Rozwiązanie problemu zmiany trakcji w kontekście funkcjonowania kolei dojazdowej”.

W jego streszczeniu czytamy: W ostatnich latach dąży się do jak największego ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdów trakcji spalinowej na środowisko naturalne. Dlatego też konstruktorzy projektując nowoczesne układy trakcyjne, starają się zminimalizować zużycie przez nie oleju napędowego oraz środków smarnych poprzez zastosowanie nowoczesnych silników spalinowych napędu głównego. Ostatnio dąży się również do zastosowania innych rodzajów napędów, w tym napędu hybrydowego, w którym zasilanie silników trakcyjnych odbywa się z wysokowydajnych zasobników energii (ogniwa akumulatorowe, kondensatory) lub z zasobników wspomaganych energią wytworzoną przez zabudowany na lokomotywie zespół prądotwórczy (silnik spalinowy, prądnica prądu przemiennego, prostownik). Pierwsze pojazdy hybrydowe powstały na bazie samochodów, autobusów, trolejbusów i tramwajów. Dopiero od kilkunastu lat rozpoczęto prace nad stworzeniem układu hybrydowego napędu z zastosowaniem do lokomotyw przeznaczonych najczęściej do ruchu manewrowego i przetokowego. W Polsce pierwsze prace nad stworzeniem układu napędu hybrydowego, w zastosowaniu do modernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych, rozpoczęto w 2010 roku.

Gratulujemy!