ŚWIĘTO UCZELNI 2021!


15. czerwca 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obchodzi 22. rocznicę utworzenia.

Nasza Uczelnia powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 55 poz. 578), natomiast na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2006 roku (Dz. U. 2005 Nr 23 poz. 189) patronem Uczelni stał się Angelus Silesius.

Społeczności Akademickiej – Wykładowcom, Studentom oraz wszystkim Pracownikom – PWSZ WAŁBRZYCH – życzymy dalszych sukcesów i radości płynącej z uczestnictwa w życiu Uczelni.