Szkolenie dla kadry administracyjnej


W dniu 20 września 2019 r. kadra administracyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzięła udziału w szkoleniu na temat „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”. Było ono elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER –Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem szkolenia była nauka zarządzania czasem własnym, wyznaczanie i realizacja celów, ustalanie priorytetów  a w końcu zwiększenie efektywności własnych działań. Szkolenie przeprowadziła firma MAIK GRUOP Artur Maik.