Szkolenie dla kadry dydaktycznej


W dniu 29 listopada 2019 odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej na  temat innowacyjnych metod kształcenia. Szkolenie odbyło się w Pałacu Na Wodzie w Staniszowie koło Jeleniej Góry. Zajęcia oparte na pracy grupowej, współpracy i budowaniu relacji pomiędzy wykładowcą a studentem zrealizowane zostały przez firmę Brainstorm Group sp. z o.o.

Innowacyjne metody nauczania mają wiele zalet:

  • powodują aktywny udział w zajęciach zarówno studenta jak i wykładowcy,
  • stwarzają możliwości dochodzenia do własnej intelektualnej aktywności,
  • rozwijają umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów,
  • tworzą interakcję między stronami biorącymi udział w procesie dydaktycznym,
  • dają możliwości dokonywania własnych badań i odkryć,
  • rozwijają umiejętność samodzielnego uczenia się i doskonalenia,
  • uwzględniają różne style uczenia się
  • uatrakcyjniają zajęcia.