Szkolenie „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”


W dniu 20 września 2019 r. odbędzie się szkolenie dla kadry administracyjnej na temat „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”. Termin rozpoczęcia szkolenia- godz. 9:00, sala 120 budynek B. Zajęcia poprowadzi firma szkoleniowa MAIK GROUP Artur Maik. Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”