Szkolenie studentów BHP w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy


Zajęcia praktyczne studentów II, III i IV-go roku kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w  Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Oddział w Wałbrzychu w dniu 23.11.2018 r.

 W czasie zajęć zapoznano studentów z zadaniami jakie realizują służby medycyny pracy w zakresie profilaktyki i orzekania chorób zawodowych oraz praktycznie pokazano jak są wykonywane badania:

– progu czucia wibracji termometria skórna, próba uciskowa palców,

– działanie stroboskopu, zakres badań foniatry,

– badania audiometryczne,

– badania psychologiczne dla kierowców w tym stereometria, badanie zjawisk zmierzchowych, olśnienia,

– badanie czynności układu oddechowego, spirometria gazowa

– zapoznano z dokumentacją wytwarzaną przez lekarzy medycyny pracy.