SZKOLENIE Z OBSŁUGI PROGRAMU LEX


W dniu 20.04.2021 r. pracownicy naszej Uczelni mieli okazję uczestniczenia w szkoleniu (online) z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX.

System ten to jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej. Szkolenie prowadził Pan Mariusz Kłak, reprezentujący Wolters Kluwer (koncern aktualnie udostępniający oprogramowanie LEX). W szkoleniu uczestniczyli, m.in. wykładowcy Instytutu Przyrodniczo-Technicznego: dr Beata Detyna oraz dr inż. Andrzej Dyszewski.

Umiejętność wykorzystywania oprogramowania LEX, w tym jego licznych funkcjonalności w zakresie wyszukiwania aktów prawnych, komentarzy, publikacji itp. może znacznie usprawnić pracę zawodową, w tym prowadzone badania naukowe. Korzystanie z oprogramowania jest rekomendowane nie tylko dla wykładowców, ale również dla studentów, szczególnie przygotowujących prace dyplomowe – licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

Zachęcamy do korzystania z tego systemu!