Szkolenie z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”


W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 8 w sali 120 budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się szkolenie miękkie dla studentów II roku architektury wnętrz. Szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych, podczas których studenci mieli okazję podniesienia swoich kompetencji miękkich w zakresie „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”.