Formularze i dokumenty do pobrania


PIELĘGNIARSTWO 

Formularze do pobrania:

Skierowanie na praktykę zawodową

Umowa o realizację praktyk studenckich (PIELĘGNIARSTWO)

Ankieta dla pracodawcy

Dokumenty do pobrania:

Dziennik Praktyk

Karta harmonogramu praktyk zawodowych

Dzienniczek pracowni umiejętności pielęgniarskich 1 rok

Kierunkowy regulamin praktyk rok 3 – Pielęgniarstwo

Kierunkowy regulamin praktyk Pielęgniarstwo – 1 i 2 rok

Harmonogram praktyk pielęgniarstwo

Programy praktyk – rok 1 i 2:

program praktyk- Anestezjologia

program praktyk- Pediatria

program praktyk – Chirurgia

program praktyk- Choroby wewnętrzne

program praktyk – Geriatria

program praktyk – Neurologia

program praktyk – Opieka paliatywna

program praktyk – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

program praktyk – Podstawowa opieka pielęgniarska

program praktyk – Podstawy pielęgniarstwa

program praktyk – Położnictwo

program praktyk – Psychiatria

Programy praktyk – rok 3:

program zawodowych – anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

program praktyk – Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

program praktyk – Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

program praktyk – Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

program praktyk – Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

program praktyk – Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

program praktyk – Opieka paliatywna

program praktyk – Podstawowa opieka zdrowotna

program praktyk – Podstawy pielęgniarstwa

program praktyk – Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Program praktyk zawodowych – psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne


Druki stypendialne


Druki dot. pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2021/2022 (obowiązujące od 1 października 2021 r.):

Załączniki niezbędne przy składaniu wniosku o stypendium socjalne 2021/2022 (obowiązujące od 1 października 2021 r.):

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów udziela:
mgr Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, bud. A, pok. 24
tel.: 74 641-92-25, e-mail: jaugustyniak@pwsz.com.pl