Techniki dentystyczne


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne)

Studia na kierunku  techniki dentystyczne realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele uczenia: celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Techniki dentystyczne jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów/absolwentów do wykonywania zawodu technika dentystycznego w pracowniach protetyki dentystycznej. Programu studiów opiera się na treściach programowych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W trakcie realizacji programu kształcenia student poznaje od strony medycznej i praktycznej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Zgłębia zagadnienia z zakresu technik dentystycznych, chirurgii szczękowej, anatomii, materiałoznawstwa protetycznego oraz biomechaniki i uczy się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach klinicznych i laboratoryjnych. Posiada kwalifikacje pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych ze specyfiką kierunku. Kształcenie na kierunku technik dentystyczny umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności, które wskazują na jego profesjonalne podejście do zawodu.

 

Typowe miejsca pracy absolwentów:
• publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
• prywatne pracownie i laboratoria protetyczne
• prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki
• producenci materiałów i urządzeń protetycznych
• sklepy medyczne
• przedstawicielstwa handlowe
• własne pracownie techniczno-dentystyczne
• prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki UE

Możliwość kontynuacji kształcenia: w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu np. studia II stopnia na kierunku, pn. zdrowie publiczne, a także studia podyplomowe, np. pn. zarządzanie w służbie zdrowia, kursy doszkalające w poszczególnych dziedzinach technik dentystycznych np. protezy Overdenture, ceramika wtryskowa, specjalistyczne aparaty ortodontyczne.

Program studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY