Tematy wykładów realizowanych w semestrze letnim, w ramach programu „Nowoczesne zarządzanie biznesem”


Informujemy wszystkich wykładowców, że w ramach udziału PWSZ AS w Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” otrzymaliśmy  listę tematów (wykładów) realizowanych w semestrze letnim. Poszczególne tematy mogą być realizowane w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych, jako wykłady otwarte, bądź też dla zainteresowanych kół naukowych.

Przyjęta w ramach NZB procedura umawiania wykładu:

  1. Zgłoszenie terminu zajęć (nazwa przedmiotu, kierunek, rok studiów, przewidywana liczba studentów, dokładny adres z numerem sali), na które chcielibyście Państwo zaprosić wykładowcę (min. 2 tyg. przed lub wcześniej) – do Pani Agnieszki Krawczyk, Regionalnego Koordynatora Programów Edukacji Ekonomicznej; Adres mailowy: krawczyk@nzb.pl;
  2. Przekazanie przez Panią Agnieszkę Krawczyk Państwa propozycji tematu i terminu do centrali NZB, która przekazuje go Partnerom;
  3. Potwierdzenie realizacji wykładu Uczelni (wykładowcy), po zaakceptowaniu go przez Partnera;
  4. Wprowadzenie terminu wykładu do Kalendarium znajdującego się na stronie www.nzb.pl;
  5. W przypadku odwołania wykładu, prosimy o niezwłoczne informowanie o takiej sytuacji.

Minimalna wymagana liczba słuchaczy to 15 osób.

W ramach wykładu może zostać zorganizowane stoisko informacyjne pn. Strefa NZB.

Wszystkich zainteresowanych wykładowców PWSZ AS zapraszamy do udziału w Programie NZB i zgłaszania tematów oraz terminów spotkań

Tematy NZB semestr letni 2017