Termin zawieszenia zajęć na terenie Uczelni


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora z dnia 24.04.2020, zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zostają zawieszone w terminie do 24 maja bieżącego roku.
Zawieszenie zajęć na terenie Uczelni dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Zajęcia w systemie nauczania zdalnego (on-line) będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

W razie dodatkowych zapytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, ponieważ do dnia 24.05.2020 r. zawieszona pozostaje bezpośrednia obsługa studentów.