Rekrutacja uzupełniająca na studia


Zapraszamy na studia I i II stopnia oraz  studia podyplomowe w PWSZ! Kształcimy praktycznie na atrakcyjnych kierunkach!

Studia  I i II stopnia

Trwa rekrutacja uzupełniająca kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 na następujące kierunki i formy studiów:

studia I stopnia

  • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
  • architektura wnętrz, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (studia inżynierskie)
  • filologia – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne (studia licencjackie)
  • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
  • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia inżynierskie)
  • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
  • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (studia licencjackie)
  • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (studia licencjackie)

studia II stopnia

  • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia magisterskie)

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach:
1) 7 sierpnia – 20 września 2017 r.
– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie:  www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
2) do 22 września 2017 r. – składanie przez kandydatów dokumentów:
– wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacji online
dostarczenie wymaganych załączników do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pok. 12)

UWAGA! Ważna informacja dla  kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz”: 1,5 godzinne warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydata odbędą się w dn. 22 września 2017 r. o godz. 11.00 w PWSZ AS w Wałbrzychu, budynek B – studio „Aquarium”.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2017/2018: www.pwsz.com.pl/zasady-przyjec-na-studia

Studia podyplomowe
Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących w roku akademickim 2017/2018. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
Więcej informacji podyplomowe.pwsz.com.pl

Uwaga! Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 września br. Specjalna zniżka dla absolwentów PWSZ AS w Wałbrzychu – 15 %

Wymagane dokumenty na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe należy złożyć w:
Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (DNiSS), ul. Zamkowa 4, budynek A, pok. 12.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata