Ubezpieczenia społeczne – nowe studia podyplomowe


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu już teraz zaprasza na nowe studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń społecznych. Studia są skierowane do osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in.: rozumienia ekonomiczno-finansowych uwarunkowań i skutków funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, oceny skutków prawno-finansowych regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, ustalania rozliczeń świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zatem zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli studia pierwszego, drugiego stopnia na dowolnym kierunku studiów, których zainteresowania zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy, ustawodawstwa socjalnego.

Czas trwania studiów: 2 semestry (od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.)

Opłata: 2 500 PLN (1 250 PLN za semestr; formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze).

Uwaga!

Specjalna zniżka dla absolwentów PWSZ w Wałbrzychu – 15%

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.pwsz.com.pl/ubezpieczenia-spoleczne