Udział dr Klaudii Stelmaszczyk w konferencjach naukowych


W dniu 15 stycznia 2019 r. dr Klaudia Stelmaszczyk uczestniczyła w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu „Muzyka i Prawo” organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu gdzie wygłosiła wykład pt. „Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania instytucji kultury- pomiędzy eufonią a kakofonią.

http://amuz.wroc.pl/konferencja-muzyka-i-prawo-4281″

W dniu 23 listopada 2018 r. dr Klaudia Stelmaszczyk uczestniczyła w IV Wrocławskiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych pt. „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy”.  Na konferencji wygłosiła referat „Promocja jednostek samorządu terytorialnego- meandry wydatkowania środków publicznych.

https://prawo.uni.wroc.pl/node/33753″