UKAZAŁA SIĘ MONOGRAFIA PT. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZAGADNIENIA PRAWNE, INSTYTUCJONALNE I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA – ZAPRASZAMY DO LEKTURY


Miło nam poinformować, że nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” w Radomiu ukazała się kolejna monografia, która przygotowywana jest wspólnie przez Instytut Społeczno-Prawny oraz Instytut Przyrodniczo-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Książka ukazała się pod zmodyfikowanym (w porównaniu do poprzednich edycji) tytułem: Administracja publiczna – zagadnienia prawne, instytucjonalne i koncepcje zarządzania (red. B. Detyna, P. Szymaniec).

Na strukturę opracowania składają się trzy rozdziały:

Część I – Zagadnienia prawne, instytucjonalne i organizacyjne w administracji

 1. Andrzej W. Jabłoński, Max Weber i koncepcje dobrej administracji
 2. Beata Detyna, Mirosław Potapowicz, Zachowania patologiczne w administracji publicznej – mechanizmy występowania i przeciwdziałanie
 3. Lech Kurowski, Piotr Szymaniec, Uwagi o reformie ubezpieczenia emerytalnego
 4. Sławomir Czetwertyński, Możliwości heurystyczne analizy instytucjonalnej Olivera E. Williamsona a problem demarkacji sektora publicznego
 5. Grzegorz Kamieński, Dyrektor szkoły jako organ administracji publicznej
 6. Małgorzata Babińska, Sylwia Bielawska, Państwowe wyższe szkoły zawodowe w polskim systemie szkolnictwa wyższego – studium porównawcze
 7. Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Administracyjny konflikt interesów między ochroną zieleni, zabytków a prawem budowlanym na przykładzie badań archeologiczno-architektonicznych na terenie byłego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu

Część II – Zagadnienie w administracji publicznej – współczesne wyzwania

 1. Waldemar Sęczyk, Działania samorządu gminnego na rzecz zwiększenia aktywności obywateli. Przypadek Wałbrzycha
 2. Agata Krycia-Chomińska, Implikacje heraldycznych i nowoczesnych znaków promocyjnych miast i gmin
 3. Beata Mucha, Monika Mucha, Optymalizacja kosztów w Straży Pożarnej w Jeleniej Górze a poziom zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
 4. Nina Orzech, Elastyczność relacji szkół zawodowych jako element przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym – badania empiryczne
 5. Joanna Nowicka, Rola i znaczenie kart usług w logistyce informacji publicznej

Część III – Varia

 1. Małgorzata Sosnowska, Artyzm czy profanacja? Wybrane zagadnienia karnoprawnej ingerencji w sferę wolności sumienia i wyznania człowieka na tle polskiego Kodeksu karnego z 1997 r.

Zapraszamy do lektury!

Obrazek ma charakter ozdobny