Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy NSK Steering Systems Europe (Polska) sp. z o.o. a studentem logistyki


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. w Sali Kolumnowej PWSZ AS została podpisana umowa pomiędzy NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., a studentem II roku logistyki Mateuszem Jakubczakiem – dotycząca realizacji zajęć praktycznych w przedsiębiorstwie, w ramach studiów dualnych. W uroczystości udział wzięli:

  • ze strony Uczelni: J.M. dr hab. Piotr Jurek, Rektor PWSZ AS, dr Małgorzata Babińska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, mgr Jan Zwierko, Kanclerz PWSZ AS, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego;
  • ze strony NSK: Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych oraz Miłosz Cader, specjalista HR.

Podpisana umowa dotyczy realizacji zajęć praktycznych w NSK, w ciągu dwóch kolejnych lat. W bieżącym roku akademickim Mateusz Jakubczak będzie realizował jeden dzień zajęć w przedsiębiorstwie, a przez cztery dni będzie uczestniczył w zajęciach na Uczelni.

W przyszłym roku akademickim liczba zajęć praktycznych w NSK wzrośnie do dwóch, a na ostatnim roku studiów do trzech dni w tygodniu. Spotkanie było okazją do złożenia studentowi logistyki gratulacji i życzeń – aby forma studiów dualnych znacząco przyczyniła się do rozwoju kompetencji zawodowych i spełniła Jego oczekiwania.