UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU UCZELNI


16 czerwca 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. Wydarzenie związane jest ze Świętem Uczelni, dwudziestą drugą rocznicą utworzenia tej największej w regionie Aglomeracji Wałbrzyskiej publicznej szkoły wyższej.

W  uroczystości, z zachowaniem reżimu sanitarnego, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy z zaprzyjaźnionych uczelni, przedstawiciele instytucji oświatowych i gospodarczych, a także kadra naukowo-dydaktyczna, studenci oraz pracownicy administracji. Dzięki łączności internetowej w uroczystości uczestniczył Wiceminister Edukacji i Nauki – Wojciech Murdzek, który na ręce prowadzącego ceremonię rektora Roberta Wiszniowskiego, złożył życzenia dalszych sukcesów dla całej społeczności uczelnianej PWSZ w Wałbrzychu.

Wystapienie Wiceministra Edukacji i Nauki Wojciecha Murdzka

 

Na zdjęciu uczestnicy posiedzenia Senatu PWSZ AS w dniu 16.06.2021 r.

 

Na zdjęciu profesor Robert Wiszniowski - rektor PWSZ AS

W trakcie posiedzenia Senatu o zabranie głosu poproszeni zostali zaproszeni goście: dr Sylwia Bielawska, wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, mgr inż. Henryk Gołębiewski – były poseł i senator RP, wieloletni przewodniczący Konwentu PWSZ AS, a także Artur Mazurkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni.

Na zdjęciu dr Sylwia Bielawska - wiceprezydent Miasta Wałbrzycha

 

Na zdjęciu mgr inż. Henryk Gołębiowski

 

Na zdjęciu Artur Mazurkiewicz

 

Uroczysty Senat był okazją do wręczenia statuetki Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Decyzją Senatu Uczelni tytuł ten otrzymał rektor PWSZ w Wałbrzychu w kadencji 2016-2020 – profesor uczelni, dr hab. Piotr Jurek.

Na zdjęciu profesor uczelni, dr hab. Piotr Jurek

 

Wręczenie statuetki Zasłużony dla PWSZ AS profesorowi Piotrowi Jurkowi

Święto Uczelni to także czas wyróżnień dla pracowników, zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych oraz studentów.

Na zdjęciu nagrody dla wyróżnionych osób

 

Wręczenie wyróżnień dla pracowników PWSZ AS

 

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie specjalnych gratulacji i upominków dla Studentek: Patrycji Piotrowskiej, Martyny Tomasik i Gabrieli Niciejewskiej, które w maju br. zdobyły drużynowo II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim.

Przekazanie dyplomu na ręce Rektora

 

Puchar AMP w kolarstwie górskim w rękach rektora PWSZ AS

Grupę wyróżnionych osób zamknęły Magdalena Manikowska i Klaudia Radomska – była i obecna przewodnicząca Samorządu Studenckiego, których działalność przyczynia się do aktywizacji studentów, np. poprzez udział w promocji Uczelni czy organizację webinarów i konsultacji tematycznych.

Na zdjęciu Magadalena Manikowska

 

Na zdjęciu Klaudia Radomska