Uroczystość czepkowania


W dniu 2 marca 2020 r. już po raz trzeci w naszej uczelni odbyło się Czepkowanie. W tym roku wzięło w nim udział 23 studentów i studentek pielęgniarstwa, którzy poprzez uroczyste i oficjalne nałożenie pielęgniarskiego czepka (panie) lub przypięcie broszki (panowie) symbolicznie włączeni zostali do grona pielęgniarek i pielęgniarzy, mogąc od tego momentu rozpocząć praktyczne szkolenie w tym zawodzie. Uroczystości przewodniczyła Małgorzata Kowalik – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia, tradycję Czepkowania przedstawiła Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła m.in. dr Sylwia Bielawska – Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.