Czepkowanie studentów pielęgniarstwa


W środę 15 listopada 2017 r. w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Sileiusa w Wałbrzychu odbyła się  uroczystość CZEPKOWANIA studentów II roku kierunku Pielęgniarstwa. Czepkowanie to uroczystość, podczas której studenci pielęgniarstwa otrzymują białe czepki – symbol dołączenia do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Podczas uroczystości Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych odśpiewał Hymn Pielęgniarek (-rzy), a studenci złożyli uroczyste ślubowanie w obecności p. Marii Pałeczki, przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. W uroczystości wzięło udział 40 studentów PWSZ, w tym 6 panów.