V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”.


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników „(7-8.06.2018), której celem jest wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników.

Zakres tematyczny:

 1. Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie.
 2. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń.
 3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – metody monitoringu
 4. Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe
 5. Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Zarządzanie ryzykiem zawodowym – teoria i praktyka
 7. Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa

Komitet Naukowy:
prof. zw dr hab. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. zw. dr hab. inż. Paweł Frącz, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. inż. Szymon Salamon, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. Anna Szemik–Hojniak, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr hab. inż. Anna Cierniak – Emerych, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Bożena Nowakowicz–Dębek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach
dr hab. inż. Józef Cież, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
dr inż. Andrzej Dąbrowski, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Adam Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu

Komitet Organizacyjny: 
mgr Kazimiera Marzec –  przewodnicząca, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Wojciech Chmura – zastępca przewodniczącej, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Szymon T. Dziuba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr inż. Piotr Kaczmarek, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu

Terminy:
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ  należy przesłać do 24 kwietnia 2018 r., streszczenie referatu do 10 maja 2018 r. – do Sekretariatu Konferencji (Sekretariat Instytutu Przyrodniczo–Technicznego) jako załącznik pdf lub .jpg, drogą elektroniczną na adres email: ipt@pwsz.com.pl lub faksem na numer +48 74 641 92 02.

Karta zgłoszenia

Wskazówki redakcyjne

– termin nadsyłania referatu w języku polskim lub w języku polskim i angielskim 20 maja br.

– przesłanie szczegółowego harmonogramu obrad konferencji 28 maja br.

FORMA ORAZ KOSZTY UCZESTNICTWA Koszt konferencji obejmuje w zależności od wybranej opcji: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja, certyfikat uczestnictwa, druk referatu.

Wybrana forma uczestnictwa

Koszt

 • Udział czynny (wygłoszenie referatu, druk artykułu w monografii, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja): 450 zł
 • Udział bierny (bez referatu lub z wygłoszeniem referatu bez druku, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja, certyfikat uczestnictwa): 130 zł
 • Druk referatu (bez udziału w konferencji): 320 zł + 23%VAT
 • Udział bierny (bez referatu lub z wygłoszeniem referatu bez druku przerwy kawowe bez udziału w obiedzie i uroczystej kolacji): bezpłatny