Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

1. Organizatorzy i kadra dydaktyczna

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został powołany na mocy uchwały nr 20/2011 Senatu PWSZ AS i jest formą edukacji ustawicznej dla osób po 55. roku życia. Zajęcia w Wałbrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzą wykładowcy oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni PWSZ AS i Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Adresaci

WUTW kieruje ofertę zajęć dydaktycznych do osób po 55. roku życia, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach nauki. Program WUTW daje możliwość realizacji planów i marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

3. Charakterystyka i program studiów

Cele kształcenia w ramach Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • ułatwienie kontaktów z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji (służba zdrowia, ośrodki sanatoryjne i rehabilitacyjne, ośrodki kultury)
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej
 • szerzenie profilaktyki prozdrowotnej w „kwiecie wieku”.
Treści programowe: Zajęcia realizowane są w ramach następujących profili tematycznych:
 • językowy (lektoraty języka angielskiego i niemieckiego)
 • informatyczny (obsługa wybranych programów komputerowych i poczty elektronicznej, zakładanie profili na portalach społecznościowych, surfowanie po Internecie)
 • turystyczny (wycieczki, rajdy, prelekcje i prezentacje ciekawych miejsc w Polsce i za granicą, ABC pierwszej pomocy)
 • rekreacyjny (nordic- walking, gimnastyka ogólno-ruchowa, zajęcia w siłowni, zajęcia fitness)
 • społeczno – prawny (prawo rodzinne i majątkowe, prawo pracy, ubezpieczenia, prawo konsumenta, spadki i darowizny)
 • artystyczny (warsztaty plastyczne , warsztaty tkackie)
 • przyrodniczy (projektowanie ogrodów, dobór i uprawa roślin, współczesne trendy w architekturze krajobrazu, florystyka)
 • kosmetologiczny (sekrety urody, zabiegi upiększające i poprawiające kondycję skóry, makijaż anti-aging, zabiegi podologiczne)
 • literacki (prezentacje i dyskusje na temat literatury wspólczesnej)
 • logistyczny (najsłynniejsze doświadczenia w historii fizyki, gry strategiczne)
 • humanistyczny (relacje rodzinne, pielęgnowanie więzi rodzinnych, przemiany współczesnej rodziny, pedagogika starzenia się i starości, potencjał uczenia się w „kwiecie wieku”).
Formy zajęć:
 • wykłady, seminaria, warsztaty, prezentacje multimedialne oraz prelekcje i spotkania z ważnymi osobistościami życia społecznego, politycznego i kulturalnego
 • zajęcia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa, tkania, kultury fizycznej i rekreacji, kosmetologii (makijażu i wizażu)
 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

4. Czas trwania i terminy zajęć

Rok akademicki trwa dwa semestry: I semestr rozpoczyna się w październiku i kończy 30.01. , semestr II rozpoczyna się 15.02. i kończy rozdaniem dyplomów w dniu Święta Uczelni, tj. 15.06. danego roku akademickiego. Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach od 15.00 do 19.00) i wybrane soboty od 9.00 do 13.00.

5. Warunki uczestnictwa

 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w budynku A ul. Zamkowa 4, pokój 116)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • jedna aktualna fotografia
 • wpisowe.
W/w dokumenty należy złożyć w pokoju nr 116 w budynku A, ul. Zamkowa 4 (Sekretariat Instytutu Społeczno- Prawnego) w terminie do 28.09. br.  
   
 

PLAN ZAJĘĆ  WUTW GRUDZIEŃ 2018

PONIEDZIAŁEK 03.12.2018 sala 112 B

mgr S. Cieloszyk

10.12.2018 sala 112 B

mgr S. Cieloszyk

17.12.2018 sala 112 B

mgr S. Cieloszyk

15.30-16.15 j. niemiecki

(grupa podstawowa)

 

15.30-16.15 j. niemiecki

(grupa podstawowa)

15.30-16.15 j. niemiecki

(grupa podstawowa)

16.25-17.10 j. niemiecki

(grupa kontynuująca)

16.25-17.10 j. niemiecki

(grupa kontynuująca)

 

16.25-17.10 j. niemiecki

(grupa kontynuująca)

ŚRODA   12.12.2018 sala 121 B  
    15.10-15.55 wykład

dr hab. P. Szymaniec

„Kobiety w drodze do Niepodległości i w parlamencie II RP”

 
PIĄTEK 7.12.2018 sala 120 B

mgr D. Sierakowski

14.12.2018 sala 120 B

mgr D. Sierakowski

21.12.2018 sala 120 B

mgr D. Sierakowski

Dyżur dyrektora

każdy piątek

14.00-16.00

sala 115 lub 305

bud. A

oraz

wtorek 11.12.2018

9.45-13.00

sala 115 lub 305

bud.  A

13.10-13.55 j. angielski

(grupa podstawowa)

13.10-13.55 j. angielski

(grupa podstawowa)

13.10-13.55 j. angielski

(grupa podstawowa)

14.10-14.55 j. angielski

(grupa kontynuująca)

14.10-14.55 j. angielski

(grupa kontynuująca)

 

 

 

14.10-14.55 j. angielski

(grupa kontynuująca)

15.10-15.55 projekt

Łączymy pokolenia

„Muzyka klasyczna w operze”

Karolina Głodek studentka Szkoły Muzycznej

sala 121 bud. B

 

 

 

 

15.10-15.55

„Tradycje świąteczne regionu”

dr Monika Bisek-Grąz

sala 121 bud. B

15.10-15.55 wykład

„Podstawowe zagadnienia z zakresu procedur sądowych i administracyjnych-poradnik dla obywatela”

mec.  Maciej Mikołajczyk

sala 121 bud. B

WIGILIA:)
SOBOTA 1.12.2018 8.12.2018 15.12.2018
10.00-13.45

Warsztaty z zakresu  fotografii

Karolina Paluch

bud. B

sala 121 bud. B

10.00-13.45

Warsztaty z zakresu kosmetologii

mgr Jarosława Jarosz

bud. B

sala 118 lub 119 bud. B

10.30-12.45

Warsztaty z zakresu  malarstwa

mgr Małgorzata Wiszniowska

sala 225 bud. B

15.30-17.45

Warsztaty  malowania na szkle

dr Katarzyna Gemborys

sala  210 bud. B

(potrzebne plastikowe kubeczki)

Zajęcia z W-F, bud. A: pon.,śr. 10-11.30; pt 13-14.30

Warsztaty z zakresu informatyki z mgr inż. M. Łangowskim odbędą się: 13.12. 2018 o godz. 15.30-18.30 w sali 121 lub 122, w bud. A

 

 


PONIEDZIAŁEK 05.11.2018 12.11.2018 19.11.2018 26.11.2018
Zajęcia odwołane z j. niemieckiego 15.30-16.15 j. niemiecki

(grupa podstawowa)

mgr Sylwia Cieloszyk

sala  112 bud. B

15.30-16.15 j. niemiecki

(grupa podstawowa)

mgr Sylwia Cieloszyk

sala  112 bud. B

Zajęcia odwołane z j. niemieckiego 16.25-17.10 j. niemiecki

(grupa kontynuująca)

mgr Sylwia Cieloszyk

sala 112 bud. B

16.25-17.10 j. niemiecki

(grupa kontynuująca)

mgr Sylwia Cieloszyk

sala 112 bud. B

PIĄTEK 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018
Dyżur dyrektora

 

każdy piątek

14.00-16.00

sala 115 lub 305

bud. A

 

oraz

 

wtorek

w dniach 13.11; 27.11

9.45-13.00

sala 115 lub 305

bud.  A

13.10-13.55 j. angielski

(grupa podstawowa)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

13.10-13.55 j. angielski

(grupa podstawowa)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

13.10-13.55 j. angielski

(grupa podstawowa)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

13.10-13.55 j. angielski

(grupa podstawowa)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

14.10-14.55 j. angielski

(grupa kontynuująca)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

 

14.10-14.55 j. angielski

(grupa kontynuująca)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

 

 

 

14.10-14.55 j. angielski

(grupa kontynuująca)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

 

 

 

14.10-14.55 j. angielski

(grupa kontynuująca)

mgr Daniel Sierakowski

sala 207 bud. A

 

 

 

15.10-15.55 projekt

Łączymy pokolenia

„Druga strona medalu-czyli kulisy lekkoatletyki”

Weronika Grzelak studentka 3 roku PWSZ

sala 121 bud. B

 

 

15.10-15.55 wykład

„Bolków-miasto pełne tajemnic”

mgr Marek Janas

sala 121 bud. B

15.10-15.55 wykład

„Zagrożenia cyberprzestrzeni”

mgr Ewa Dziubak

sala 121 bud. B

15.10-15.55 wykład

„Atrakcyjność fizyczna”

dr Antoni Kulpa

sala 121 bud. B

SOBOTA 10.11.2018 NIEDZIELA 18.11.2018 24.11.2018
10.00-13.45

Warsztaty z zakresu fotografii

Karolina Paluch

bud. B

sala 121 bud. B

8.00- 11.45

Warsztaty z zakresu kosmetologii

dr Przewłocka-Gągała

bud. B

sala 118 lub 119 bud. B

10.00-13.45

Warsztaty z zakresu kosmetologii

mgr Jarosława Jarosz

sala 118 bud. B

13.55-17.30

Warsztaty z zakresu malarstwa

dr Małgorzata Wiszniowska

sala 225 aquarium bud. B

Zajęcia z W-F, bud. B: pon.,wt.,śr. 10-11.30,
Warsztaty z zakresu informatyki z mgr inż. M. Łangowskim odbędą się: 15.11. 2018 o godz. 15.30-17.45 w sali 121 lub 122, w bud. A


PAŹDZIERNIK    plan zajęć

Czwartek

25.10.2018

Piątek  26.10.2018 Sobota 27.10.2018 Poniedziałek 29.10.2018
15.30-17.45 warsztaty informatyczne (mgr Mateusz Łagowski) sala 120 bud. A 12.00-12.45 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski (grupa kont.) sala 121 bud. B

10.30-14.15 warsztaty malarskie

(dr Małgorzata Wiszniowska) bud. B

10.00-11.30

W-F  bud. A

  13.00-14.30

W-F bud. A

  14.30-15.15 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podst.) sala 121 bud. B

  15-15.45 wykład

mgr Daniel Sierakowski

„Tajemniczy Książ” sala 121 bud. B

  15.30-16.15 j. niemiecki

mgr Sylwia Cieloszyk

(gr. podst) sala 121 bud. B

      16.25-17.10 j. niemiecki

mgr Sylwia Cieloszyk

(gr. kont.) sala 121 bud. B

 

Informacje dodatkowe

* Zgodnie z informacją podaną na stronie, konsultacje dyrektora w tym tygodniu będą w piątek, w godzinach 14.00-16.00, w sali 115 lub 305, bud. A.


Drodzy Studenci UTW, w załączniku mogą Państwo znaleźć program zajęć na kolejne trzy dni. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystko Wam wyjaśnić w czasie spotkania organizacyjnego.

Plan zajęć

 dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Wałbrzychu

Czwartek 18.10.2018 Piątek 19.10.2018 Sobota 20.10.2018
15.00 (sala 121, bud. B)

Uroczysta Inauguracja Roku (wykład inauguracyjny

dr M. Radyńskiej „Oblicza starości-granice starości”).

15.00 (sala 121, bud. B)

Projekcja filmu „Z dala od orkiestry” (90 min.)

(życie wybitnego patrioty, historyka literatury, poety, publicysty i pisarza

prof. Zygmunta Zaleskiego)

11.30 (sala 121, bud. B)

Spotkanie integracyjne (ustalenie samorządu studenckiego; omówienie spraw organizacyjnych; wybór warsztatów)

Zajęcia, tzw. W-F odbywają się:

pon.  10.00-11.30
śr. 10.00-11.30
pt. 13.00 - 14.30

PAŹDZIERNIK    plan zajęć

 

 

Czwartek

25.10.2018

Piątek  26.10.2018 Sobota 27.10.2018 Poniedziałek 29.10.2018
15.30-17.45 warsztaty informatyczne (mgr Mateusz Łagowski) sala 120 bud. A 12.00-12.45 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski (grupa kont.) sala 121 bud. B

10.30-14.15 warsztaty malarskie

(dr Małgorzata Wiszniowska) bud. B

10.00-11.30

W-F  bud. A

  13.00-14.30

W-F bud. A

  14.30-15.15 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podst.) sala 121 bud. B

  15-15.45 wykład

mgr Daniel Sierakowski

„Tajemniczy Książ” sala 121 bud. B

  15.30-16.15 j. niemiecki

mgr Sylwia Cieloszyk

(gr. podst) sala 121 bud. B

      16.25-17.10 j. niemiecki

mgr Sylwia Cieloszyk

(gr. kont.) sala 121 bud. B

 

Informacje dodatkowe

* Zgodnie z informacją podaną na stronie, konsultacje dyrektora w tym tygodniu będą w piątek, w godzinach 14.00-16.00, w sali 115 lub 305, bud. A.


Drodzy Studenci UTW, w załączniku mogą Państwo znaleźć program zajęć na kolejne trzy dni. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystko Wam wyjaśnić w czasie spotkania organizacyjnego.

Plan zajęć

 dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Wałbrzychu

Czwartek 18.10.2018 Piątek 19.10.2018 Sobota 20.10.2018
15.00 (sala 121, bud. B)

Uroczysta Inauguracja Roku (wykład inauguracyjny

dr M. Radyńskiej „Oblicza starości-granice starości”).

15.00 (sala 121, bud. B)

Projekcja filmu „Z dala od orkiestry” (90 min.)

(życie wybitnego patrioty, historyka literatury, poety, publicysty i pisarza

prof. Zygmunta Zaleskiego)

11.30 (sala 121, bud. B)

Spotkanie integracyjne (ustalenie samorządu studenckiego; omówienie spraw organizacyjnych; wybór warsztatów)

Zajęcia, tzw. W-F odbywają się:

pon.  10.00-11.30
śr. 10.00-11.30
pt. 13.00 - 14.30

‚Kochani Studenci UTW!!! Zapraszamy na Fit Mikołajki 6 grudnia na terenie PWSZ. Harmonogram wydarzeń jest dostępny na głównej stronie uczelni, a ja zachęcam do wzięcia udziału w wykładzie „Z cukrzycą na Ty– Hipoglikemia a stan zagrożenia życia ” – wykład i prezentacja, sala 121, godz. 11.00-12.00 oraz Ustanowienie rekordu PWSZ AS w planku na czas, Auditorium Novum, godz. 12.00, (potrzebny strój sportowy oraz mata lub ręcznik). Również już od rana (9.00) w bud. B można zmierzyć ciśnienie, cukier lub pomiar EKG!!!! WARTO!!’


Święta w Azalii

swieta-w-azalii

pobyty-hotelowe


Uwaga studenci UTW

1) zajęcia z języka niemieckiego (za 5.11) będą odrabiane w innych terminach:
Grupa podstawowa → 7.11.2018 o godz. 11.20
Grupa kontynuująca→ 14.11.2018 o godz. 11.20
2) zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się w sali 120, bud. B
3) warsztaty z zakresu kosmetologii planowane na 18.11.2018 w niedzielę, odbędą się 17.11.2018 w sobotę.

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mgr Blanka Gołębiowska

ul. Zamkowa 4, pok. 305
tel.: 788 942 743
e-mail: bgolebiowska@pwsz.com.pl
dyżur: każdy piątek 14.00-16.00 sala 115 lub 305
wtorek (1 tydzień) 9.45-13.00 ( w listopadzie 13, 27)